Trädgård
Förklaring om jordtyper som kan förekomma i din trädgård

Förklaring om jordtyper som kan förekomma i din trädgård

 

Nederländerna har många olika typer av jord, det är viktigt att veta vilken jord som finns naturligt i din trädgård. Typen av jord i din trädgård påverkar valet av växter, buskar och eventuellt träd. I den här bloggen kommer vi att prata om de olika typer av jord som kan förekomma i din trädgård. Vi har undersökt vilka egenskaper dessa sorter har och vilka fördelar och nackdelar de har. Vi har även tagit reda på åt dig vilka växter du kan placera i de olika jordtyperna.

De jordtyper som förekommer i Nederländerna och som du kan känna igen dem på är:

sandig jord
Ljus färg och lös form, klistrar inte ihop
ler jord
Smidig fast struktur, håller ihop
lerig jord
Gulröd färg, är finare och mer kompakt än sand
Sablon jord
Gulbrun färg, är finare och mer kompakt än sand
torvjord
Är svart till färgen och känns svampig
Läs vidare om du vill veta mer om de olika jordtyperna. Vi har även lagt till en praktisk karta som visar vilken jord som förekommer var i Nederländerna.

sandig jord
Sandjord är den vanligaste typen av jord i Nederländerna. Den känns igen på sin ljusa färg och lösa form. Sanden håller inte ihop och är lätt att arbeta med. Det finns mycket luft mellan kornen, vilket gör det svårt för vatten att fästa vid marken. För att få växter att växa bra är det viktigt att blanda tillräckligt med ekologisk kompost, gör detta på både vår och höst. Det är viktigt att gödsla i maj och juni då näringen lätt tvättas bort.

Som tur är finns det många växter som klarar sig bra i denna jord, vilket du kan läsa nedan.

Fördelarna med sandjord

Det är mycket luft mellan sanden så att växterna får tillräckligt med syre
Lätt redigerbar
Nackdelarna med sandjord

Har mycket problem med att hålla kvar vatten, vilket gör att växter får för lite vatten
Behöver extra uppmärksamhet för att göra den till en näringsrik jord
Maten sköljs snabbt bort när jorden inte har bearbetats
Vilka växter är lämpliga för sandjord

Lavandula (lavendel)
Brunnera macrophylla (kaukasisk förgätmigej)
Acanthus mollis (mjuk acanthus eller fast björnklot)
Aconitum napellus (munkskap)
aster (aster)
Hosta (hjärtlilja)
Cimicifuga racemosa (silverljus)
Pelargon (Peansbill)
Campanula (klockblomma)
Helenium (solört)
ler jord
Lerjord finns i två olika former i Nederländerna, nämligen lätt lera och tung lera. Lerjord känns igen på sin släta fasta struktur och att den håller ihop. Både lätta och tunga lerjordar är mycket bördiga, men också svåra att arbeta med. Till skillnad från sandjord är det väldigt lite luft mellan partiklarna. Som ett resultat håller den fukten mycket bra. På sommaren när det är torrt en längre tid ser man att lerjord spricker och krymper, det beror på att jorden torkar ut. På hösten och vintern när det regnar mer och är fuktigare blir lerjorden tung, fast och klibbig.

Ovanifrån av lerjord
För att utnyttja lerjorden optimalt är det viktigt att gräva jorden ordentligt på hösten. Blanda sedan i stora mängder organisk kompost. Försök att undvika att gå mycket på lerjorden på vintern. Detta gör att jorden håller ihop igen, vilket gör det svårt att placera ut växter och lökar på våren. Det som hjälper är att lägga till lime, när det blir varmare kan du även lägga på ett lager kompost. Se till att du börjar hacka det översta lagret i tid på våren så att tillräckligt med syre kommer in i jorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *