Spara till dina barn i ett ISK konto

I ett investeringssparkonto (ISK) kan du bland annat spara till dina barn i aktier och fonder, och istället för att betala skatt på realiserade vinster betalar du en schablonskatt som räknas fram baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK. Du behöver alltså inte deklarera realiserade vinster och förluster. Företaget du har ditt ISK hos (t ex en bank) kommer att skicka in information till Skatteverket om värdet på dina tillgångar och du behöver inte själv räkna fram vad du ska betala i skatt för tillgångarna i ditt ISK.

Investeringssparkonto (ISK) infördes för att det skulle bli enklare för privatpersoner att spara i aktier och fonder. Det är bara privatpersoner (och dödsbon) som kan ha ett ISK. Ett företag eller annan organisation kan alltså inte skaffa sig ett ISK. Bra att veta är också att ett ISK bara kan ha en ägare. Du kan alltså inte öppna och ha ett ISK tillsammans med någon annan.

spara till barn

Att skaffa sig ett ISK

För att skaffa dig ett ISK vänder du dig till något av de många företag som erbjuder Investeringssparkonton. Det finns många banker, värdepappersbolag och fondbolag som tillhandahåller investeringssparkonton. Regler och villkor varierar, så jämför alltid olika alternativ innan du väljer.

Det är tillåtet att ha ISK hos flera olika tillhandahavare samtidigt.

Måste jag binda upp mitt sparande för en viss tid?

Nej, det finns inte något sådant krav. Du kan när som helst ge order om att sälja av delar eller hela ditt innehav av aktier, fondandelar, etcetera. De pengar du får in från försäljningen kan du antingen behålla i investeringssparkontot eller ta ut därifrån. Sparande i ISK är alltså inte ett bundet sparande.

Det finns också möjlighet att när som helst föra över tillgångar från ditt ISK hos en tillhandahållare till ditt ISK hos en annan tillhandahållare. Vissa tillhandahållare tar dock ut en avgift för denna service.

Omfattas jag av den statliga insättningsgarantin?

De pengar du förvarar i ditt ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin, upp till samma maxbelopp som för pengar i ett vanligt bankkonto.

Omfattas jag av det statliga investerarskyddet?

Ja, de värdepapper du förvarar i ditt ISK omfattas av det statliga investerarskyddet. Detta innebär att om företaget som tillhandahåller ditt ISK går i konkurs kan du få viss ersättning från staten.

Måste jag ha aktierna i en aktiedepå för att ha rösträtt på bolagsstämman?

Nej, du kan lika gärna ha aktierna i ditt investeringssparkonto. Aktier som du förvarar i ditt ISK registeras i ditt namn, så att du har samma rösträtt på bolagsstämman som om du hade förvarat aktierna i en aktiedepå.

Detta är en av många viktiga skillnader mellan ISK och aktiepå å enda sidan och kapitalförsäkringar å andra sidan. Att investera i aktier via en kapitalförsäkring innebär att aktierna inte registereras i ditt namn och du har därmed inte rätt att rösta på bolagsstämman.