Barns rätt till hälsovård

Patientavgifter för barn i den offentliga vården

Landstingen och kommunerna har stor frihet att själva besluta om vilka patientavgifter som ska tas ut för läkarbesök och andra tjänster i vården. I de flesta landsting och regioner är hälso- och sjukvård kostnadsfri för personer under 20 års ålder. Vi rekommenderar att du besöker 1177.se för mer detaljerad information om vad som gäller där barnet är bosatt.

I de fall där ett barns hälso- och sjukvård inte är kostnadsfri kan man få hjälp av högkostnadsskyddet, som begränsar hur stora kostnaderna kan bli för patienten under en 12-månadersperiod. Högkostnadsskydd gäller för både barn och vuxna.

Obs!

  • Skolhälsovården är avgiftsfri i hela landet och det kostar inget att ta emot de vaccin som erbjuds.
  • Besök på mödravårdsmottagningar (MVC) och barnavårdsmottagningar (BVC) är avgiftsfria i hela landet och det kostar inget att ta emot de vaccin som erbjuds.

Tre exempel på hur regelverket ser ut i olika delar av landet

Patientavgifter för barn i Stockholms län

sjukt barnSjukvård är avgiftsfri för den som inte har fyllt 18 år, med undantag för besök på sjukhusens akutmottagningar. Besök på sjukhusens akutmottagningar, inklusive lättakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kostar 120 kronor per besök för den som inte har fyllt 18 år.

Personer under 18 års ålder betalar inte någon dygnsavgift när de är inlagda på sjukhus.

Patientavgifter för barn i Västra Götalandsregionen

Sjukvård är avgiftsfri för den som inte har fyllt 20 år.

Patientavgifter för barn i Region Skåne

Sjukvård är avgiftsfri för den som inte har fyllt 18 år.

Barn och ungdomar som inte har fyllt 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus.

Läkemedelskostnader

Läkemedel på recept och vissa andra medicinska hjälpmedel på recept är avgiftsfria för patienter som inte har fyllt 18 år, förutsatt att det rör sig som produkter som faller under högkostnadsskyddet. De flesta läkemedel och hjälpmedel som skrivs ut på recept omfattas av högkostnadsskyddet, vilket i praktiken innebär att personer under 18 år i mycket hög utsträckning får gratis läkemedel och medicinska hjälpmedel i Sverige.

Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmångsverket (TLV) som beslutar om vilka produkter som ska omfattas av högkostnadsskyddet. Detta innebär vanligen att nödvändig vård och medicin omfattas medan ej nödvändig vård inte omfattas.  Ett exempel på detta skulle t.ex. kunna vara att lagning av hål i tänderna täcks av högkostnadsskyddet medan kosmetisk tandblekning normalt inte gör det.

För produkter som inte omfattas av högkostnadsskyddet måste patienten själv betala hela kostnaden. Det finns dock vissa undantag – en viss produkt kan vara subventionerad för en viss patientgrupp eller för att behandla en viss sjukdom.

Mer information om vilka produkter som omfattas av högkostnadsskyddet eller är subventionerade för vissa personer / behandlingar hittar du hos FASS.se.

Särskilda livsmedel till barn

Barn som är under 16 års ålder och har vissa sjukdomar, till exempel glutenintolerans, kan få särskilda livsmedel subventionerade. Livsmedlen skrivs ut på en livsmedelsanvisning. Man betalar då bara 120 kronor när man hämtar ut sina livsmedel och man får hämta ut för upp till 90 dagar per uthämtningstillfälle. (Avgiften räknas inte med i högkostnadsskyddet.)

Tandvård upp till och med det år du fyller 19 år

I Sverige är de flesta typer av tandvård helt skattefinansierad till och med det år man fyller 19 år. Detta gäller även om man väljer att gå till en privat tandvårdsklinik istället för Folktandvården, och oavsett om man behöver besöka tandläkare eller tandhygienist.

Specialisttandvård kan kosta även om man är ung nog att få övrig tandvård utan avgift.

Vad gäller tandreglering så är det en specialisttandläkare som undersöker tänderna och avgör om tandregleringen ska kosta något för en patient som får övrig tandvård utan avgift.

Bidrag för att köpa glasögon eller linser, upp till och med 19 års ålder

glasögonDen 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla svenska landsting måste bidra till införskaffande av glasögonen eller kontaktlinser för personer som behöver det i åldersgruppen 8 – 19 år. Redan innan lagen trädde i kraft gav alla landsting bidrag till glasögon för barn som behövde det i åldersgruppen 0-7 år, det där därför den nya lagen bara handlar om personer i åldersgruppen 8 – 19 år.

En av de organisationer som jobbat hårt för att den nya lagen ska bli verklighet är Majblomman. År 2012 genomförde de en undersökning där 6% av de tillfrågade familjerna uppgav att de av ekonomiska skäl tvingats avstå från att köpa glasögon under det senaste året.

Det här är en seger för alla barn med synnedsättning som nu kommer att kunna hänga med i skolan och i fritidsaktiviteter, sa Majblommans generalsekreterare Lena Holm i en intervju med Dagens Nyheter när lagen precis hade trätt i kraft. Hon påpekade också att Majblomman anser att det är viktigt att man inte betraktar glasögonbidragets vara eller icke vare som en fråga om barnfattigdom, utan ser det som en fråga om barnrättigheter.

Hur stort är bidraget?

Landstinget måste bidra med minst 800 kronor per person, såvida inte kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än så. När kostnaden understiger 800 kronor är landstiget skyldigt att bidra med den faktiska kostnaden.

Viss landsting betalar under vissa förhållandet ut ett större bidrag än 800 kronor för glasögon som kostar mer än 800 kronor. Kontakta ditt landsting för att få veta vad som gäller där du bor.

Kan man få bidraget om man handlar online?

Ja. Du är inte tvungen att använda dig av en lokal butik utan kan använda en tjänst som linser.com för att hitta billiga linser och beställa dem online och fortfarande få bidraget.

Hur ofta kan man få bidraget?

Du kan få ett nytt bidrag varje gång du har fått ett recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortopist eller optiker som intygar att du behöver köpa nya glasögon eller kontaktlinser för att de gamla inte stämmer med ditt synfel länge.

Vad händer om mina glasögon / kontaktlinser skadas eller tappas bort?

Något nytt bidrag lämnas inte för att kompensera för glasögon / kontaktlinser som har skadats eller tappats bort.

Jag fyller 19 år i år, kan jag ändå få bidraget?

Ja, du kan få glasögonbidrag / kontaktlinsbidrag från landstinget till och med det år du fyller 19 år.

Kan jag få bidrag för glasögon eller kontaktlinser trots att jag inte har något synfel?

Det är idag populärt att bära kontaktlinser av estetiska skäl, till exempel för att få testa en ny ögonfärg. Det förekommer också att personer använder glasögon med oslipade glas av estetiska skäl. Du kan inte få bidrag för att införskaffa glasögon eller kontaktlinser på sådana grunder. För att erhålla bidraget måste du ha ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortopist eller optiker.

Vård i Sverige för barn som är asylsökande, gömda eller tillståndslösa

Vuxna som söker asyl, är gömda eller tillståndslösa har endast rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. För asylsökande, gömda eller tillståndslösa personer under 18 år gäller däremot att de ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn som är bosatta i landstinget de söker vård i.

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Denna hälsoundersökning är alltid helt gratis. Undersökningen utförs av en sjuksköterska som undersöker personens hälsa, tar prover för att upptäcka smittfarliga sjukdomar, och informerar om hur vården fungerar i Sverige.

Gömda och tillståndslösa ska erbjudas motsvarande hälsoundersökning när de söker vård.

Kan man få bidrag till glasögon eller kontaktlinser trots att man inte har uppehållstillstånd i Sverige?

Ja, lagen inkluderar både unga som söker asyl (med eller utan familj) och unga som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.